MNES tim

Olivera Komar

je koordinatorka MNES-a. Ona je jedna od suvlasnica agencije DeFacto Consultancy i profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Osnovne oblasti njenog istraživanja su politička participacija, posebno glasanje i motivacija birača. Autorka je niza radova iz oblasti političkog ponašanja i knjige Birači u Crnoj Gori: Faktori izborne i partijske preferencije.

Kontakt: olivera@defacto.me.


Slaven Živković

je izvršni direktor Agencije DeFacto i doktorant iz oblasti političkih nauka na Johannes Gutenberg Univerzitetu u Mainzu, Njemačka. Više godina radio je na GESIS institutu za društvene nauke, kao naučni saradnik I član sekretarijata projekta Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Objavio je više radova iz oblasti političkog ponašanja.

Kontakt: slaven@defacto.me


Nemanja Stankov

je saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. Doktorirao je na Centralno-evropskom univerzitetu (CEU) u oblasti političkih nauka, na temu “Democracy under threat: Understanding mass appeal for undemocratic parties and practices”.

Kontakt: nemanjaastankovv@gmail.com


Nemanja Batrićević

je saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. Doktorirao je na Centralno-evropskom univerzitetu (CEU) u oblasti političkih nauka, na temu “Ethnicity and Electoral Politics: The Role of Contextual Factors in Voting and Citizen-Party Linkage”.

Kontakt: nbatricevic@yahoo.com


Projektni tim posebnu zahvalnosti duguje Bojanu Todosijeviću iz Instituta za društvene nauke u Beogradu i Dave-u Howell-u sa Univerziteta u Mičigenu.