Analiza podataka u SPSS-u

Publikacija nastala je u okviru projekta “Strengthening capacities of Parliament’s administration to prepare and evaluate public policies based on data analysis”. Prikupljanje i obrada podataka neophodan je preduslov za pripremu kvalitetne osnove za donošenje odgovarajućih i djelotvornih javnih politika. Prvi […]