MNES tim

Olivera Komar

je koordinatorka MNES-a. Ona je jedna od suvlasnica agencije De Facto Consultancy i profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Osnovne oblasti njenog istraživanja su politička participacija, posebno glasanje i motivacija birača. Autorka je niza radova iz oblasti političkog ponašanja i knjige Birači u Crnoj Gori: Faktori izborne i partijske preferencije.

BiografijaKontakt: olivera@defacto.me.


Pavle Gegaj

je jedan od osnivača MNES-a i suvlasnik agencije De Facto Consultancy. Magistrirao je u oblasti kvantitavnih metoda istraživanja. Pavle Gegaj je doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a dugo godina je bio angažovan kao saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka, na kursevima koji se bave kvantitativnim metodama istraživanja. Posjeduje iskustvu u radu na brojnim projektima koji su uključivali uzorkovanje, prikupljanje podataka, modeliranje, i analizu. Bio je vodeći član tima koji je realizovao prvi Exit poll u Crnoj Gori 2012. godine.


Miloš Bešić

je glavni metodolog tima, profesor sociologije i metodologije, specijalizovan za oblasti kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja u društvenim naukama. On je suvlasnik agencije De Facto Consultancy i profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Miloš Bešić je programski direktor međunarodnog istraživanja European Value Study (European Value Study) za Srbiju, te koordinator Indeksa demokratije u Crnoj Gori. Bio je na čelu tima Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore koji je uspješno sproveo prvi Exit poll u Crnoj Gori tokom Parlamentarnih izbora 2012. godine.


Iva Malešević

je izvršna direktorka Agencije. Trenutno je student magistarskih studija Univerziteta Crne Gore, program političkih nauka. Bachelor diplomu stekla je na istom Fakultetu. Prije nego što je postala član DeFacto tima, radila je na projektu čiji je cilj bio osnivanje prvo studentskog medija u Crnoj Gori. Suosnivač je studentskog radija Krš i NVO Safra, studentske organizacije koja promoviše urbanu kulturu i slobodu medija.

BiografijaKontakt: iva@defacto.me


Slaven Živković

je saradnik u istraživanjima Agencije i saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Magistrirao je na istom Fakultetu radom na temu Univerzalna izlaznost i političke posljedice: studija Parlamentarnih izbora 2012. godine u Crnoj Gori. Objavio je više radova iz oblasti političkog ponašanja.

BiografijaKontakt: slaven@defacto.me


Nemanja Stankov

je saradnik na istraživanjima i trenutno doktorant na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti, na programu političkih nauka. Magistrirao je na ovom Univerzitetu s temom Nothing Else Matters? The Role of Ethnic Voter-Party Linkage in Voting: Experimental Evidence from Montenegro.

BiografijaKontakt: nemanjaastankovv@gmail.com


Nemanja Batrićević

saradnik na istraživanjima i trenutno doktorant na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti, na programu političkih nauka. Magistrirao je na Centralno-evropskom univerzitetu, radom na temu: Emotional Basis of Political Information Processing in Divided Societies: On the Distinct Role of Anxiety and Enthusiasm

BiografijaKontakt: nbatricevic@yahoo.com


Stevan Kandić

je saradnik na istraživanjima i magistrant na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Posebna oblast interesovanja mu je institucionalizacija partijskih sistema u post-komunističkim državama.

Kontakt: stevan@defacto.meBojan Tešić

je inžinjer elektrotehnike koji se bavi programiranjem i web dizajnom. Programirao je CAPI aplikaciju za prikupljanje MNES podataka i dizajnirao web sajt mnes.defacto.me. Takođe, razvio je sistem za online analizu podataka na sajtu.

Kontakt: bojan.atman@gmail.com


Projektni tim posebnu zahvalnosti duguje Bojanu Todosijeviću iz Instituta za društvene nauke u Beogradu i Dave-u Howell-u sa Univerziteta u Mičigenu.