Podaci

U ovom dijelu je moguće preuzimanje integralnih baza podataka uz poštovanje uslova korišćenja.

Trenutno su dostupne dvije baze. Prva je integralna baza iz 2012. godine.

CSES upitnik

Druga dostupna baza je dio istraživanja iz 2016. godine. Dostupan je dio koji se odnosi na nacionalno relevantna pitanja. Dio baze koji sadrži CSES modul će biti dostupan nakon što se objavi na sajtu ovog programa. Naime, kao članica CSES grupe, MNES studija poštuje pravila grupe, koja, između ostalog podrazumijevaju prvenstvo objavljivanja na CSES internet prezentaciji. Očekuje se da će ovaj dio baze biti dostupan na proljeće 2017. godine.

MNES upitnik

Prije preuzimanja baze, neophodno se registrovati. Nakon toga primićete mail sa linkom za preuzimanje podataka (paket koji sadrži bazu, codebook i kontekstualizaciju).


    Da


    Da


      Da


      Da