Uslovi korišćenja

MNES podaci su otvoreni i stoje na raspolaganju cjelokupnoj zainteresovanoj naučnoj i laičkoj javnosti.

Pored osnovnih principa akademske etike, postoje dva konkretna uslova korišćenja baza:

  1. Referiranje na izvor u adekvatnom obliku za konkretnu publikaciju. Referenca mora da sadrži naziv programa „Montenegrin National Election Study“ i internet adresu sa koje je preuzeta baza (https://mnes.defacto.me/).
  2. Informisanje projektnog tima o objavljenom radu (ili bilo kojoj drugoj vrsti publikacije) kako bi se on uvrstio u MNES bibliografiju.