Online analiza

U ovom dijelu sajta, moguće je lako i bez poznavanja statistike i rada u statisičkim programima istraživati MNES bazu, kreirati grafike i upoređivati podatke u odnosu na demografiju.

Prilikom ukrštanja, uvijek se pojave razlike, manje ili veće, u odgovorima između ukrštenih kategorija. Ukoliko je ukrštanje statistički značajno, tj. ukoliko u populaciji postoje statistički značajne razlike između kategorija koje se upoređuju, na nivou od p < 0.05, na grafiku će se pojaviti informacija o tome. Ukoliko ukrštanje nije statistički značajno, ne možemo tvrditi da takve razlike postoje u populaciji o čemu će, takođe, biti informacija u samom grafiku.